YKSILÖLLISET KUNTOUTUSJAKSOT LAPSILLE JA NUORILLE PERHEINEEN (KELA)Koko perhe / kuntoutujat, joilla on kuulo- tai kuulonäkövammaan perustuva Kelan vaativan kuntoutujan status (lapset, nuoret).

Kuntoutujalla olla myös muita haasteita toimintataidoissa.

TAI

Koko perhe / kuntoutujat, joilla on kuulo- tai kuulonäkövammaan perustuen Kelan harkinnanvaraisen kuntoutujan status (lapset, nuoret).

Kuntoutujalla voi olla lisäksi muita haasteita toimintataidoissa.YKSILÖLLISILLE JAKSOILLE VOI HAKEA SEURAAVILLE AJANKOHDILLELOKAKUU 7.-11.10.2019 (lapset / perheet, uusi alkava ryhmä)

LOKAKUU 21.-25.10.2019 (alle kouluikäiset, perhejakso)

JOULUKUU 2.-5.8.2019 (alakouluikäiset, perhejakso)


Muistathan mainita Kelan hakemuksessa ja lääkärintodistuksessa kuntoutusvuorokausien määräksi 15-20 vrk. Myös 5vrk osallistuminen (yksi jakso) on mahdollista!

Tervetuloa mukaan!


LISÄTIETOA

Ajankohtia ja jatkojaksoja voidaan sovitella yhdessä, olkaa yhteydessä!

Niina Hyttinen (lasten kuntoutus): niina.hyttinen@auris.fi TAI puh. 0408281842TAVOITTEETLasten ja perheiden jaksot tarjoavat kuntoutujalle ja koko hänen perheelleen tietoa ja tukea kuulo- tai kuulonäkövamman tuomiin haasteisiin. Jaksolla saa ohjausta arjen toimintojen ja kommunikaation helpottumiseksi sekä pyritään kuntoutujan ja hänen perheensä yhteisen arjen toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen arjessa.


Jaksojen aikana ja niiden välillä tuetaan sekä kuntoutujan että perheenjäsenten vahvuuksia, harjoitellaan yhdessä arjen toimintoja tavoitteena vuorovaikutuksen ja kommunikaation eri keinojen, kuuntelun, aistivastaanoton, kuuloapuvälineiden käytön, tasapainoisen sosiaalisuuden sekä kuntoutujan omien taitojen etenemisen tukeminen. Perheenjäsenille tarjotaan omaa erillistä ohjelmaa vertaisryhmässä lähijaksojen aikana.


Osa ryhmistä on suunniteltu tietyn ikäisille kuntoutujille perheineen vertaistuen mahdollistumiseksi. Jokaiset jaksot suunnitellaan kuitenkin yksilöllisten tavoitteiden, lähettävän tahon ja perheen toiveiden mukaan.JAKSOJEN SISÄLTÖKuntoutujan vuorovaikutus- sekä muiden taitojen (toiminnallisten, motoristen ja sosiaalisten) käyttö arjen tilanteissa. Aistien käytön, omatoimisuuden ja kommunikaatiotaitojen edistäminen eri terapiamuotoja käyttäen. Oppimista ja vuorovaikutustaitoja edistävän kuntoutuksen tarkastelu ja toteutus. Omaiset saavat keskustelujen ja luentojen muodossa tietoa, tukea ja ohjausta arkeen sekä yksilöllisesti että vertaisryhmässä. Kuntoutujalla voi olla myös muita, kuin kuulovammaan liittyviä arjen haasteita.


Kotipaikkakunnalle tehtävän verkosto- / ohjauskäynnin tavoite on arvioida ja tukea kurssilla toteutuneiden asioiden siirtymistä kuntoutujan sekä hänen perheensä arkeen.TYÖRYHMÄKuntoutustyöryhmään kuuluvat korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri/audiologi, psykologi, sairaanhoitaja, sosionomi, puheterapeutti, toimintaterapeutti, erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, musiikkiterapeutti ja fysioterapeutti. Lisäksi jaksojen toteutukseen osallistuu asiantuntijaluennoitsijoita kuulon ja näön alalta, avustavaa kuntoutushenkilöstöä sekä perheen tarpeen mukaan muita ammattihenkilöitä. Jaksot suunnitellaan kuntoutuksen tavoitteiden, perheen toiveiden ja lähettävän tahon kanssa yhteistyössä.


TERVETULOA!


Kuulo-Auris Oy:n työryhmä vastaa mielellään kysymyksiin
sekä avustaa teille sopivan kuntoutusjakson löytymisessä!

Meille voi lähettää viestin myös whatsupissa!

Niina Hyttinen
niina.hyttinen@auris.fi
puh. 040 828 1842​​​​


Marianne Montonen

marianne.montonen@auris.fi

puh. 044 752 5568TILAA AJANTASAINEN TIEDOTTEEMME SÄHKÖPOSTIIN!noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta rekisterin ylläpidossa. sähköpostin voi poistaa tiedotuslistaltamme milloin vain