Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus aikuisille
Kela


Aikuisten yksilölliset kuntoutusjaksot
Harkinnanvarainen, moniammatillinen kuntoutus (Kela)Yksilölliset jaksot, kevät 2018

1. jakso 19.-23.3.2018

2. jakso 6.-10.8.2018

3. jakso 10.-14.12.2018

HAE JAKSOLLE NYT, PAIKKOJA JÄLJELLÄ!Yksilölliset jaksot, syksy 2018

1. jakso 3.-7.9.2018

jatkojaksot vuonna 2019

JAKSOLLE VOI JO HAKEA, PAIKKOJA JÄLJELLÄ!


Kysy vuoden 2018 alkavista jaksoista lisää meiltä.

Alkaneissa ryhmissä saattaa olla vapaita paikkoja!


Tavoitteet


Tavoitteena ovat vuorovaikutuksen ja kommunikaation eri keinojen, aistivastaanoton, kuuntelun, kuuloapuvälineiden käytön, tasapainoisen sosiaalisuuden, työkyvyn ylläpitämisen ja edistämisen sekä kuntoutujan omien tavoitteiden ja taitojen etenemisen tukeminen. Jaksot pyrkivät voimavarakeskeisesti arjen toimintakyvyn parantamiseen sekä osallistujien vahvuuksien tukemiseen. Perheenjäsenille tarjotaan omaa erillistä ohjelmaa vertaisryhmässä. Omaisten osallistuminen jaksoille on tärkeää.Kuntoutuksen sisältö


Kuntoutujan vuorovaikutus-, kommunikointi- ja toimintataitojen käyttö arjen tilanteissa. Aistien käytön, omatoimisuuden ja kommunikaatiotaitojen edistäminen eri terapiamuotoja käyttäen. Oppimista, työkykyä ja vuorovaikutustaitoja edistävän kuntoutuksen tarkastelu ja toteutus. Omaiset saavat keskustelujen ja luentojen muodossa tietoa, tukea ja ohjausta arkeen sekä yksilöllisesti että vertaisryhmässä.Työryhmä


Kuntoutustyöryhmään kuuluvat korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri/audiologi, psykologi, sairaanhoitaja, sosionomi AMK, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalikasvattaja ja musiikkiterapeutti. Lisäksi kurssin toteutukseen osallistuu asiantuntijaluennoitsijoita kuulon ja näön aloilta, avustavaa kuntoutushenkilöstöä sekä kuntoutujan ja omaisten tarpeiden mukaan muita asiantuntijoita.


Hakeminen aikuisten yksilölliseen kuntoutukseen


Kela myöntää kuntoutusta työikäisille ja senioreille, joiden hyöty yksilöllisestä kuntoutumisesta on oleellista esimerkiksi työkyvyn ylläpitämisen ja parantumisen sekä toimintakyvyn ja osallisuuden ylläpitämiseen. Kelan hakemuksessa (KU 132) sekä siihen liitettävässä lääkärin B-lausunnossa tulee esittää vakuuttavat perustelut sille, miten ja miksi kuntoutuksella on positiivisia vaikutuksia kuntoutujan ja hänen perheensä elämään. Kuntoutuksessa toteutuvat mm. työ- ja arkielämän toimintojen harjoittaminen, kommunikaation ja osallisuuden tukeminen, voimavarojen vahvistuminen sekä vertaistuen saaminen. Pyydämme huomioimaan, että vertaistuki ei ole riittävä peruste yksinään Kelan kuntoutuksen myöntämiseen.


Tervetuloa!


Kuulo-Auris Oy työryhmä vastaa mielellään lisäkysymyksiin
sekä auttaa sopivan jakson löytymisessä.


Kristiina Laakso

kristiina.laakso@auris.fi

puh. 050 511 8046


Marianne Montonen

marianne.montonen@auris.fi

puh. 044 752 5568