Harkinnanvarainen moniammatillinen yksilökuntoutus aikuisille
Kela


Aikuisten yksilölliset kuntoutusjaksot
Harkinnanvarainen, moniammatillinen kuntoutus (Kela)


Seuraava alkava yksilöllinen jakso

Kuulo- ja kuulonäkövammat

1. jakso 5.-9.11.2018

2. jakso marraskuu 28.1.-1.2.2019

3. jakso 13.-17.5.2019


Hae jaksolle nyt, paikkoja vapaana!

Hakijoita tiedossa!Yksilöllinen jakso Meniere-kuntoutujat, syksy 2018

1. jakso 3.-7.9.2018

2. jakso 7.-11.1.2019

3. jakso 8.-12.4.2019

HAE JAKSOLLE NYT!

Yksi paikka vapaana, kiirehdithän jaksolle hakemisessa!


Kysy lisää syksyllä 2018 alkavista jaksoista meiltä,

paikkoja voi löytyä jo alkaneista ryhmistä.


Tavoitteet


Tavoitteena ovat vuorovaikutuksen ja kommunikaation eri keinojen, aistivastaanoton, kuuntelun, kuulon apuvälineiden käytön, tasapainoisen sosiaalisuuden, työkyvyn ylläpitämisen ja edistämisen sekä kuntoutujan omien tavoitteiden ja taitojen etenemisen tukeminen. Jaksot pyrkivät voimavarakeskeisesti arjen toimintakyvyn parantamiseen sekä osallistujien vahvuuksien tukemiseen. Perheenjäsenille tarjotaan omaa erillistä ohjelmaa vertaisryhmässä. Omaisten osallistuminen jaksoille on tärkeää.


Kuntoutuksen sisältö


Kuntoutujan vuorovaikutus-, kommunikointi- ja toimintataitojen käyttö arjen tilanteissa. Aistien käytön, omatoimisuuden ja kommunikaatiotaitojen edistäminen eri terapiamuotoja käyttäen. Oppimista, työkykyä ja vuorovaikutustaitoja ja arjessa selviytymisen tukemista edistävän kuntoutuksen tarkastelu ja toteutus. Omaiset saavat keskustelujen ja luentojen muodossa tietoa, tukea ja ohjausta arkeen sekä yksilöllisesti että vertaisryhmässä.


Työryhmä


Kuntoutustyöryhmään kuuluvat korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri/audiologi, psykologi, sairaanhoitaja, sosionomi AMK, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalikasvattaja ja musiikkiterapeutti. Lisäksi kurssin toteutukseen osallistuu asiantuntijaluennoitsijoita kuulon ja näön aloilta, avustavaa kuntoutushenkilöstöä sekä kuntoutujan ja omaisten tarpeiden mukaan muita asiantuntijoita.


Hakeminen aikuisten yksilölliseen kuntoutukseen


Kela myöntää kuntoutusta työikäisille ja senioreille, joiden hyöty yksilöllisestä kuntoutumisesta on oleellista esimerkiksi työkyvyn ylläpitämisen ja parantumisen sekä toimintakyvyn ja osallisuuden ylläpitämisen vuoksi. Kelan hakemuksessa (KU 132) sekä siihen liitettävässä lääkärin B-lausunnossa tulee esittää vakuuttavat perustelut sille, miten ja miksi kuntoutuksella on positiivisia vaikutuksia kuntoutujan ja hänen perheensä elämään. Kuntoutuksessa toteutuvat mm. työ- ja arkielämän toimintojen harjoittaminen, kommunikaation ja osallisuuden tukeminen, voimavarojen vahvistuminen sekä vertaistuen saaminen. Pyydämme huomioimaan, että vertaistuki ei ole riittävä peruste yksinään Kelan kuntoutuksen myöntämiseen.
Omaisen osallistumisen tarve ja perustelut on mainittava sekä hakemuksessa, että lääkärin suosituksessa."KUKA ANTOI MINULLE NÄMÄ IHMISET? MISTÄ HEIDÄT LÄHETETTIIN?
JUURI OIKEAAN AIKAAN
KULKEMAAN KANSSANI TÄTÄ MATKAA? PYSÄHTYMÄÄN
TÄMÄN YHTEISEN ASIAN ÄÄRELLE.
IHMETTELEN, KYSELEN, KIITÄN.
HEISTÄ JOKAISESTA."


KUULO-AURIS OY:N KUNTOUTUJA

Tervetuloa!


Kuulo-Auris Oy työryhmä vastaa mielellään lisäkysymyksiin
sekä auttaa sopivan jakson löytymisessä.


Kristiina Laakso

kristiina.laakso@auris.fi

puh. 050 511 8046


Marianne Montonen

marianne.montonen@auris.fi

puh. 044 752 5568