Yksilölliset kuntoutusjaksot kuulo- ja kuulonäkövammaisille lapsille ja nuorille, Kelan perhejaksot


Kenelle


Koko perhe / kuntoutujat, joilla on kuulovammaan perustuva

Kelan vaativan kuntoutujan status (lapset, nuoret).

Kuntoutujalla olla myös muita haasteita toimintataidoissa.


TAI


Koko perhe / kuntoutujat, joilla on kuulo- tai kuulonäkövammaan perustuen Kelan harkinnanvaraisen kuntoutujan status (lapset, nuoret).

Kuntoutujalla voi olla lisäksi muitakin haasteita toimintataidoissa.Yksilöllisille jaksoille voi hakea seuraaville ajankohdille

KEVÄT 2018


Maaliskuu 26.-29.3.2018 (NUORET, peruskoulunsa päättävät)

Hae jaksolle nyt, paikkoja vapaana!


Huhtikuu 16.-20.4.2018 (LAPSET / PERHEET, koulunsa aloittavat)

Hae jaksolle nyt, paikkoja vapaana!


Toukokuu 14.-18.5.2018 ja 28.5.-1.6.2018 Jakso toteutuu, muutama paikka vapaana!


Maj 21.-25.5.2018 (Svenskspråkiga familjer) Ansöker nu, det finns lediga platser!KESÄ 2018


Heinäkuu 30.7.-3.8.2018

Elokuu 27.-31.8.2018 Jakso toteuu, paikkoja vapaana!SYKSY 2018


Lokakuu 1.-5.10.2018 (LAPSET / PERHEET, alakoululaiset lapset)

Jaksolle voi jo hakea, paikkoja vapaana!


Lokakuu 8.-12.10.2017 ja 15.-19.10.2018


Marraskuu 19.-23.11.2018 (LAPSET / PERHEET, alle kouluikäiset)

Jaksolle voi jo hakea, paikkoja vapaana!


Marraskuu 26.-30.11.2018 (Uusi jakso!) Jaksolle voi jo hakea, paikkoja vapaana!Ajankohtia ja jatkojaksoja voidaan sovitella yhdessä!

Olkaa yhteydessä meihin!


Tavoitteet


Jakso tarjoaa koko kuntoutujalle ja hänen perheelleen tietoa ja tukea kuulo- tai kuulonäkövamman tuomiin haasteisiin. Lisäksi jaksolla saa ohjausta arjen toimintojen ja kommunikaation helpottumiseksi sekä sujumiseksi. Jaksolla pyritään kuntoutujan ja hänen perheensä yhteisen arjen toimintakyvyn parantamiseen ja/tai ylläpitämiseen voimavarakeskeisesti. Kuntoutuksen aikana ja jaksojen välillä tuetaan sekä kuntoutujan että perheenjäsenten vahvuuksia, harjoitellaan yhdessä toimintoja tavoitteena vuorovaikutuksen ja kommunikaation eri keinojen, kuuntelun, aistivastaanoton ja kuuloapuvälineiden käytön, tasapainoisen sosiaalisuuden sekä kuntoutujan omien taitojen etenemisen tukeminen. Perheenjäsenille tarjotaan omaa erillistä ohjelmaa vertaisryhmässä, lähijaksojen aikana.


Jaksojen sisältö


Kuntoutujan vuorovaikutus- sekä muiden taitojen (toiminnallisten, motoristen ja sosiaalisten) käyttö arjen tilanteissa. Aistien käytön, omatoimisuuden ja kommunikaatiotaitojen edistäminen eri terapiamuotoja käyttäen. Oppimista ja vuorovaikutustaitoja edistävän kuntoutuksen tarkastelu ja toteutus. Omaiset saavat keskustelujen ja luentojen muodossa tietoa, tukea ja ohjausta arkeen sekä yksilöllisesti että vertaisryhmässä.


Kotipaikkakunnalle tehtävän verkosto- / ohjauskäynnin tavoite on arvioida ja tukea kurssilla toteutuneiden asioiden siirtymistä kuntoutujan sekä hänen perheensä arkeen.


Työryhmä


Kuntoutustyöryhmään kuuluvat korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri/audiologi, psykologi, sairaanhoitaja, sosionomi, puheterapeutti, toimintaterapeutti, erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, musiikkiterapeutti ja fysioterapeutti. Lisäksi jaksojen toteutukseen osallistuu asiantuntijaluennoitsijoita kuulon ja näön alalta, avustavaa kuntoutushenkilöstöä sekä perheen tarpeen mukaan muita asiantuntijoita


Tervetuloa!


Kuulo-Auris Oy:n työryhmä vastaa mielellään kysymyksiin
sekä avustaa teille sopivan kuntoutusmuodon löytymisessä:


Kristiina Laakso
kristiina.laakso@auris.fi
puh. 050 511 8046​​​Marianne Montonen

marianne.montonen@auris.fi

puh. 044 752 5568