Yksilölliset kuntoutusjaksot kuulo- ja kuulonäkövammaisille lapsille ja nuorille, Kelan perhejaksot


Kenelle


Koko perhe / kuntoutujat, joilla on kuulovammaan perustuva

Kelan vaativan kuntoutujan status (lapset, nuoret).

Kuntoutujalla olla myös muita haasteita toimintataidoissa.

TAI

Koko perhe / kuntoutujat, joilla on kuulo- tai kuulonäkövammaan perustuen Kelan harkinnanvaraisen kuntoutujan status (lapset, nuoret).

Kuntoutujalla voi olla lisäksi muita haasteita toimintataidoissa.Yksilöllisille jaksoille voi hakea seuraaville ajankohdille
SYKSY 2018


Marraskuu 19.-23.11.2018 (LAPSET / PERHEET, alle kouluikäiset)

JAKSO täynnä! Katso tammikuun 2019 tarjonta


Marraskuu 26.-30.11.2018 (LAPSET / PERHEET, alle kouluikäiset)

JAKSO täynnä! Katso tammikuun 2019 tarjontaKEVÄT 2019


Tammikuu 14.-18.1.2019 (LAPSET / PERHEET, alle kouluikäiset)

Jaksolle voi hakea, muutama paikka vapaana!


Huhtikuu 1.-5.4.2019 (LAPSET / PERHEET, koulunsa aloittavat)

Jaksolle voi jo hakea, paikkoja vapaana! Lataa esite alta!


Huhtikuu 15.-18.4.2019 (NUORET, peruskoulunsa päättävät)

Jaksolle voi jo hakea, paikkoja vapaana! Lataa esite alta!


Muistattehan mainita kuntoutusvuorokausien määräksi 15-20vrk

sekä hakemuksessanne, että lääkärinsuosituksessa!


Ajankohtia ja jatkojaksoja voidaan sovitella yhdessä

Kysykää lisää muista alkavista ajankohdista meiltä!


Kristiina Laakso

kristiina.laakso@auris.fi TAI 0505118046


Tavoitteet


Lasten ja perheiden jaksot tarjoavat kuntoutujalle ja koko hänen perheelleen tietoa ja tukea kuulo- tai kuulonäkövamman tuomiin haasteisiin. Jaksolla saa ohjausta arjen toimintojen ja kommunikaation helpottumiseksi sekä pyritään kuntoutujan ja hänen perheensä yhteisen arjen toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen arjessa. Jaksojen aikana ja niiden välillä tuetaan sekä kuntoutujan että perheenjäsenten vahvuuksia, harjoitellaan yhdessä arjen toimintoja tavoitteena vuorovaikutuksen ja kommunikaation eri keinojen, kuuntelun, aistivastaanoton, kuuloapuvälineiden käytön, tasapainoisen sosiaalisuuden sekä kuntoutujan omien taitojen etenemisen tukeminen. Perheenjäsenille tarjotaan omaa erillistä ohjelmaa vertaisryhmässä lähijaksojen aikana.


Osa ryhmistä on suunniteltu tietyn ikäisille kuntoutujille perheineen vertaistuen mahdollistumiseksi. Jokaiset jaksot suunnitellaan kuitenkin yksilöllisten tavoitteiden, lähettävän tahon ja perheen toiveiden mukaan.


Jaksojen sisältö


Kuntoutujan vuorovaikutus- sekä muiden taitojen (toiminnallisten, motoristen ja sosiaalisten) käyttö arjen tilanteissa. Aistien käytön, omatoimisuuden ja kommunikaatiotaitojen edistäminen eri terapiamuotoja käyttäen. Oppimista ja vuorovaikutustaitoja edistävän kuntoutuksen tarkastelu ja toteutus. Omaiset saavat keskustelujen ja luentojen muodossa tietoa, tukea ja ohjausta arkeen sekä yksilöllisesti että vertaisryhmässä. Kuntoutujalla voi olla myös muita, kuin kuulovammaan liittyviä arjen haasteita.


Kotipaikkakunnalle tehtävän verkosto- / ohjauskäynnin tavoite on arvioida ja tukea kurssilla toteutuneiden asioiden siirtymistä kuntoutujan sekä hänen perheensä arkeen.


Työryhmä


Kuntoutustyöryhmään kuuluvat korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri/audiologi, psykologi, sairaanhoitaja, sosionomi, puheterapeutti, toimintaterapeutti, erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, musiikkiterapeutti ja fysioterapeutti. Lisäksi jaksojen toteutukseen osallistuu asiantuntijaluennoitsijoita kuulon ja näön alalta, avustavaa kuntoutushenkilöstöä sekä perheen tarpeen mukaan muita ammattihenkilöitä. Jaksot suunnitellaan kuntoutuksen tavoitteiden, perheen toiveiden ja lähettävän tahon kanssa yhteistyössä.


Tervetuloa!


Kuulo-Auris Oy:n työryhmä vastaa mielellään kysymyksiin
sekä avustaa teille sopivan kuntoutusjakson löytymisessä!

Meille voi lähettää viestin myös whatsupissa!

Kristiina Laakso
kristiina.laakso@auris.fi
puh. 050 511 8046​​​


Marianne Montonen

marianne.montonen@auris.fi

puh. 044 752 5568