HARKINNANVARAINEN MONIAMMATILLINEN YKSILÖKUNTOUTUS AIKUISILLE (KELA)AIKUISTEN JAKSOT 2019 OVAT TÄYNNÄ

KYSY LISÄÄ VAPAISTA PAIKOISTA KUULO-AURIS OY TYÖRYHMÄLTÄ


Puhelin 044-7525568 TAI marianne.montonen@auris.fi


Kysy lisää syksyllä 2019 alkavista jaksoista meiltä!TAVOITTEETTavoitteena ovat vuorovaikutuksen ja kommunikaation eri keinojen, aistivastaanoton, kuuntelun, kuulon apuvälineiden käytön, tasapainoisen sosiaalisuuden, työkyvyn ylläpitämisen ja edistämisen sekä kuntoutujan omien tavoitteiden ja taitojen etenemisen tukeminen. Jaksot pyrkivät voimavarakeskeisesti arjen toimintakyvyn parantamiseen sekä osallistujien vahvuuksien tukemiseen. Perheenjäsenille tarjotaan omaa erillistä ohjelmaa vertaisryhmässä. Omaisten osallistuminen jaksoille on tärkeää.KUNTOUTUKSEN SISÄLTÖKuntoutujan vuorovaikutus-, kommunikointi- ja toimintataitojen käyttö arjen tilanteissa. Aistien käytön, omatoimisuuden ja kommunikaatiotaitojen edistäminen eri terapiamuotoja käyttäen. Oppimista, työkykyä ja vuorovaikutustaitoja ja arjessa selviytymisen tukemista edistävän kuntoutuksen tarkastelu ja toteutus. Omaiset saavat keskustelujen ja luentojen muodossa tietoa, tukea ja ohjausta arkeen sekä yksilöllisesti että vertaisryhmässä.TYÖRYHMÄKuntoutustyöryhmään kuuluvat korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri/audiologi, psykologi, sairaanhoitaja, sosionomi AMK, puheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, sosiaalikasvattaja ja musiikkiterapeutti. Lisäksi kurssin toteutukseen osallistuu asiantuntijaluennoitsijoita kuulon ja näön aloilta, avustavaa kuntoutushenkilöstöä sekä kuntoutujan ja omaisten tarpeiden mukaan muita asiantuntijoita.KUNTOUTUKSEEN HAKEMINENKela myöntää kuntoutusta työikäisille ja senioreille, joiden hyöty yksilöllisestä kuntoutumisesta on oleellista esimerkiksi työkyvyn ylläpitämisen ja parantumisen sekä toimintakyvyn ja osallisuuden ylläpitämisen vuoksi.


Kelan hakemuksessa (KU 132) sekä siihen liitettävässä lääkärin B-lausunnossa tulee esittää vakuuttavat perustelut sille, miten ja miksi kuntoutuksella on positiivisia vaikutuksia kuntoutujan ja hänen perheensä elämään. Kuntoutuksessa toteutuvat mm. työ- ja arkielämän toimintojen harjoittaminen, kommunikaation ja osallisuuden tukeminen, voimavarojen vahvistuminen sekä vertaistuen saaminen. Pyydämme huomioimaan, että vertaistuki ei ole riittävä peruste yksinään Kelan kuntoutuksen myöntämiseen.


Omaisen osallistumisen tarve ja perustelut on mainittava sekä hakemuksessa, että lääkärin suosituksessa."KUKA ANTOI MINULLE NÄMÄ IHMISET? MISTÄ HEIDÄT LÄHETETTIIN?

JUURI OIKEAAN AIKAAN
KULKEMAAN KANSSANI TÄTÄ MATKAA?

PYSÄHTYMÄÄN
TÄMÄN YHTEISEN ASIAN ÄÄRELLE.

IHMETTELEN, KYSELEN, KIITÄN.
HEISTÄ JOKAISESTA."

KUULO-AURIS OY:N KUNTOUTUJA

TERVETULOA!


Kuulo-Auris Oy työryhmä vastaa mielellään lisäkysymyksiin ja auttaa sopivan jakson löytymisessä. Voit lähettää myös tekstiviestin tai WhatsApp:n viestin!

asiakaspalvelu@auris.fi


Marianne Montonen

marianne.montonen@auris.fi

puh. 044 752 5568