YKSILÖLLINEN MUSIIKKITERAPIA
lääkinnällisenä kuntoutusmuotona





Yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa



Musiikkiterapia on lääkinnällinen kuntoutus- ja hoitomuoto, jota Kuulo-Auris Oy ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) tarjoavat erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Terapiassa musiikkia ja sen elementtejä käytetään vuorovaikutuksen, kommunikaation ja osallisuuden tukemisen sekä tunteiden välittämisen keskeisenä välineenä. Musiikkiterapialla tuetaan lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä yksilöllisesti asetettujen kuntoutustavoitteiden saavuttamista.


Tarjoamme musiikkiterapiaa erityistä tukevia tarvitseville lapsille ja nuorille perheineen yksilöllisenä palveluna. Terapian sisältö ja tavoitteet määräytyvät kuntoutujan ja hänen perheensä yksilöllisen tarpeen ja kuntoutussuunnitelman mukaan.


Musiikkiterapeuttina toimii (FM) Petriina Auramo, jolla on pitkä kokemus erityislasten ja nuorten kuntoutuksesta. Terapia toteutetaan Kuulo-Auris Oy:n esteettömässä toimipisteessä, Iiris-keskuksessa osoitteessa Marjaniementie 74, 00930 Helsinki.


Kuntoutus on osallistujalle maksutonta HUS maksusitoumuksen voimassaolon aikana.



OLE YHTEYDESSÄ





Olemme mielellämme tukenasi