MonimuotoryhmäterapiaKenelleKuulo-Auris Oy tarjoaa avomuotoista monimuotoryhmäterapiaa puheterapeutin ja musiikkiterapeutin vetämänä kuulovammaisille yli 4-vuotiaille lapsille, joilla on Kelan vaativan kuntoutujan status.MonimuotoryhmäterapiaKyseessä on Kelan järjestämä ryhmämuotoinen avoterapia, jota puheterapeutti ja musiikkiterapeutti ohjaavat yhdessä. Ryhmä kootaan lasten kuntoutuspäätöksistä. Ryhmässä on 4-6 lasta 10 - 40 kertaa á 60-90 min. Kuntoutukseen haetaan Kelan päätöstä sairaalan / kuntoutusvastuutahon suosittelemana.

Syksyn 2017 monimuotoryhmäterapia toteutuu osiitteessa Ilkantie 4 , 00400 Helsinki. Valkean talon D-osa.TavoitteetMonimuotoryhmäterapia tarjoaa lapselle ja vanhemmille tukea vuorovaikutus-, kuuntelu- ja kommunikaatiotaitojen sujumiseksi. Monimuotoryhmäterapiassa harjoitellaan yhdessä kyseisiä toimintoja tavoitteena tasapainoisen sosiaalisuuden, apuvälineiden käytön sekä kuntoutujan omien taitojen kehittyminen. Monimuotoryhmäterapiaan sisältyy vähintään kaksi terapiakertaa vanhempien ohjauksellisina ryhmätapaamisina. Kuntoutuksen aikana kuntoutujille on tarjolla puhe-musiikkikuntoutusta kuuntelun ja kielellisten taitojen tueksi sekä vertaistukea ja vanhemmille omaa ohjausta.
kysy lisää!Kysy lisää monimuotoryhmäterapiasta, avomuotoisesta kuntoutuksesta tai siihen hakeutumisesta.
Autamme mielellämme myös kuntoutushakemuksen laatimisessa!