Kuulovammaisten lasten kuntoutuskurssi, Kelan perhekurssi


Kenelle


Kuulovammaisille lapsille ja nuorille perheineen. Kurssilla on sekä harkinnanvaraisia että vaativan kuntoutuksen paikkoja


Tavoitteet


Tiedon jakaminen kuulovammoista ja kuulonkuntoutuksesta, perheen voimavarojen lisääminen ja kuntoutujan vahvuuksien tunnistaminen, vanhemmuuden tukeminen, arjessa selviytymisen keinojen sekä perheen vuorovaikutustaitojen vahvistaminen ja harjoitteleminen, mahdollisuus vertaistukeen, kuulovammaisen lapsen itsetunnon, identiteetin ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen sekä kuntoutukseen osallistumisen tukeminen. Toimimme terveydenhuollossa kuntoutujan ja hänen perheensä kanssa yhteistyössä asetettujen konkreettisten tavoitteiden saavuttamiseksi


Kurssin sisältö


Kuntoutuksessa työskennellään perheiden yksilöllisten tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Toiminta sisältää sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista ohjausta ja tiedon jakamista. Järjestämme kaikille perheen jäsenille myös omaa erillistä ohjelmaa vertaisryhmässä. Kuntoutuksessa hyödynnetään vertaistukea. Ohjelmassa on moniammatillisen työryhmän sekä asiantuntijoiden vetämiä keskusteluryhmiä, yksilöllisiä tapaamisia ja konkreettisten toimintatapojen ohjausta sekä toiminnallisia menetelmiä. Kuntoutuskurssin aikana toteutetaan kotikäynti tai verkostoneuvottelu perheen, paikallisen palveluverkoston ja lähipiirin kanssa. Pyrimme koko kurssin ajan yhteistyöhön perheen kotipaikkakunnan arjen toimijoiden sekä kuntoutusvastuutahon kanssa


Työryhmä


Kuntoutustyöryhmään kuuluvat korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri / audiologi, psykologi, sairaanhoitaja, sosionomi AMK, puheterapeutti, toimintaterapeutti / erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja, musiikkiterapeutti ja fysioterapeutti, uinninohjaaja sekä kuntoutuskodin emäntä. Lisäksi kurssin toteutukseen osallistuu asiantuntijaluennoitsijoita kuulon alalta, avustavaa kuntoutushenkilöstöä sekä perheen tarpeen mukaan muita asiantuntijoitaHALUATKO LISÄÄ TIETOA?Olemme sinuun mielellämme yhteydessä ja kerromme lisää palveluistamme!